Քիոսք

Գրապահարան-ից

Հեղինակներ Ք

Քիոսք

( - )
Քիոսքը պարսկական երաժշտական խումբ է. անունը նշանակում է՝ կիոսկ:
Երգի բառեր