Մասնակցի քննարկում:Շրյոդինգերի կատու

Գրապահարան-ից

բան ասող կաա՞՜

Մի պտոյտ Ճապոնում