«Ապրելու մտադրություն»

Գրապահարան-ից

Հեղինակ՝ Անդրեյ Բիտով

Ապրելու մտադրություն

Պատմվածքներ

Գրականագիտական հոդվածներ, խոհագրություններ

Հիշողություններ Պուշկինի մասին


Ապրելու մտադրությունՀՏԴ 882-8 Բիտով
ԳՄԴ 84 Ռ
Բ 697

Գրիքը հրատարակության է ներկայացրել
ՀՀ գրողների միությունը

Բ 697 ԲԻՏՈՎ Ա․ Ապրելու մտադրություն, Եր․, ՌՀՀ հրատ․,
2004, 216 էջ

   Անդրեյ Բիտովը ռուս ժամանակակից արձակի ականավոր դեմքերից է, որը մեծ մտածողին, քաղաքացուն եւ ազնվական մտավորականին հատուկ զորեղ ընդգրկումով արժեւորել ― ներկայացրել է իր ժամանակը՝ ռուս եւ համաշխարհային արձակը հարստացնելով գրական անանց արժեքներով։
   Ա․ Բիտովի «Ապրելու մտադրություն» ժողովածուում զետեղված են հեղինակի պատմվածքներից, գրականագիտական հոդվածներից եւ խոհագրություններից մի քանիսը․ այն առաջին անգամ է լույս տեսնում հայերեն եւ յուրօրինակ հարգանքի տուրք է հայ ժողովրդի մեծ բարեկամին։
   Հասցեագրվում է ընթերցող լայն հանրությանը։
  4108130000

Բ ―――――――― 2004

  0112(01)―2004


ISBN 99930-989-8-2


         Անդրեյ Բիտովի խոսքը հայ ընթերցողին
   Թանկագին Անահիտ


   Վերջապե՜ս հնարավորություն ունեցա գրելու եւ ուղարկելու տեքստը, եւ հենց այսօր։ Ես ուրախ եմ հայերեն լույս տեսնող գրքիս համար, առավել եւս, որ այն կազմված է «Հայաստանի դասերից» զատ։ Ընտրված ցանկի դեմ որեւէ առարկություն չունեմ․ ինքս այդպես չէի կազմի, եւ սա նվեր է ինձ համար։ Ներեցեք՝ պատասխանն ուշացնելու համար։ Դա իր պատճառներն ուներ, որոնք պարզվում են նաեւ նախաբանից։ Շնորհակալ եմ ջանքի համար։ Հաջողություն եմ ցանկանում Ձեզ եւ ինձ։
         Անդրեյ ԲիտովԹարգմանությունը՝ Անահիտ Խաչատրյանի
Համակարգչային շարվածքը՝ Ռոզա Գալստյանի
Կազմի ձեւավորումը՝ Արա Հայթայանի

Հրատ պատվեր N06։
Ստորագրված է տպագրության 02.07.2004թ․։
13,5 տպ․ մամուլ։ Չափսը 60x84 1/16։ Թուղթը՝ օֆսեթ N1։
Տպաքանակը՝ 500 օրինակ։ Գինը պայմանագրային։

ՀՀ ԳԱԱ տպարան։ Երեւան, Մարշալ Բաղրամյան 24։