«Հոգի և ազատություն»

Գրապահարան-ից
Հոգի և ազատություն

Հոգի և Ազատություն. հոդվածներ և թարգմանություներ
Էդվարդ Աթայան

Թարգմանություններ

«Սարգիս Խաչենց» հրատարակչություն
Երեւան
2005