Եթե դուն զայն հասկցած էիր...

Գրապահարան-ից
Վերահղման էջ