Խնկի ծառեր

Գրապահարան-ից
Սպասում

հեղինակ՝ Լևոն Խեչոյան
աղբյուր՝ «Խնկի ծառեր», Յավրուհրատի եփաբ նիշքը