Changes

Ալիսը հայելու աշխարհում

Ավելացվել է 360 բայտ, 08:13, 15 Հունիսի 2014
/* ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ. Հայելու միջատները */
<nowiki>* * *</nowiki><ref>Վեց առվակները վեց հորիզոնականներ են, որոնք Ալիսին բաժանում են Ութերորդից, ուր և ձգտում է հասնել աղջիկը։ Ամեն անգամ, երբ նա հաղթահարում է առվակը, անցումը տեքստում պատկերվում է աստղանշաններով։</ref>
Բայց մորուքը հալվեց, անհետացավ նրա ձեռքում։ Հանկարծ Ալիսը նկատեց, որ նստած է ծառի տակ։ Մոծակը (այդ այն միջատն էր, որի հետ խոսում էր) տեղավորվեց Ալիսի գլխավերևում՝ ճյուղի վրա և սկսեց թևերով հովհարել աղջկան։
Վստահելի
294
edits