«Ապրելու մտադրություն»

Գրապահարան-ից
Bitov.png
«Ապրելու մտադրություն»

հեղինակ՝ Անդրեյ Բիտով

թարգմանիչ՝ Անահիտ Խաչատրյան
թարգմանված է՝ ռուսերենից
հրատարակչություն՝ ՌՀՀ Հրատարակչություն
վայր՝ Երեւան
տարեթիվ՝ 2004
ժանր՝ Պատմվածք
ԳՄԴ՝ ՀՏԴ 882-8 Բիտով

84 Ռ

Բ 697


Անդրեյ Բիտովը ռուս ժամանակակից արձակի ականավոր դեմքերից է, որը մեծ մտածողին, քաղաքացուն եւ ազնվական մտավորականին հատուկ զորեղ ընդգրկումով արժեւորել ― ներկայացրել է իր ժամանակը՝ ռուս եւ համաշխարհային արձակը հարստացնելով գրական անանց արժեքներով։

Ա․ Բիտովի «Ապրելու մտադրություն» ժողովածուում զետեղված են հեղինակի պատմվածքներից, գրականագիտական հոդվածներից եւ խոհագրություններից մի քանիսը․ այն առաջին անգամ է լույս տեսնում հայերեն եւ յուրօրինակ հարգանքի տուրք է հայ ժողովրդի մեծ բարեկամին։

Հասցեագրվում է ընթերցող լայն հանրությանը։


Պատմվածքներ

Գրականագիտական հոդվածներ, խոհագրություններ

Հիշողություններ Պուշկինի մասին


Ապրելու մտադրությունԱնդրեյ Բիտովի խոսքը հայ ընթերցողին


Թանկագին Անահիտ

Վերջապե՜ս հնարավորություն ունեցա գրելու եւ ուղարկելու տեքստը, եւ հենց այսօր։ Ես ուրախ եմ հայերեն լույս տեսնող գրքիս համար, առավել եւս, որ այն կազմված է «Հայաստանի դասերից» զատ։ Ընտրված ցանկի դեմ որեւէ առարկություն չունեմ․ ինքս այդպես չէի կազմի, եւ սա նվեր է ինձ համար։ Ներեցեք՝ պատասխանն ուշացնելու համար։ Դա իր պատճառներն ուներ, որոնք պարզվում են նաեւ նախաբանից։ Շնորհակալ եմ ջանքի համար։ Հաջողություն եմ ցանկանում Ձեզ եւ ինձ։

Անդրեյ Բիտով


Թարգմանությունը՝ Անահիտ Խաչատրյանի
Համակարգչային շարվածքը՝ Ռոզա Գալստյանի
Կազմի ձեւավորումը՝ Արա Հայթայանի

Հրատ պատվեր N06։
Ստորագրված է տպագրության 02.07.2004թ․։
13,5 տպ․ մամուլ։ Չափսը 60x84 1/16։ Թուղթը՝ օֆսեթ N1։
Տպաքանակը՝ 500 օրինակ։ Գինը պայմանագրային։

ՀՀ ԳԱԱ տպարան։ Երեւան, Մարշալ Բաղրամյան 24։