«Բարձունք տանող արահետով»

Գրապահարան-ից


Հեղինակ՝ Արիս Արսենի

կարդալ առցանց՝ Բարձունք տանող արահետով

Արիս Արսենի, «Ափ», Ստեփանակերտ, 2007, 160 էջ (7-58)
Արիս Արսենի, Երկերի ժողովածու, գիրք առաջին, Ստեփանակերտ, 2013, 264 էջ (10-57)
Գրքի կազմը
Գրքի կազմը

Ներբեռնել որպես եՓաբ - Քինդլ Մոբի© Ա. Արսենի, 2007, 2013
© «Դիզակ պլյուս» հրատարակչություն, 1980