«Երեքը մի նավակում չհաշված շունը»

Գրապահարան-ից
Երեքը մի նավակում չհաշված շունը

Հեղինակ՝ Ջերոմ Ք․ Ջերոմ

կարդալ առցանց՝

ներբեռնել՝

եփաբֆորմատով։