«Խնկի ծառեր»

Գրապահարան-ից
«Խնկի ծառեր»

Խեչոյան, Լևոն

Խնկի ծառեր։ [Վիպակ] Լ. Խեչոյան։ Էլեկտրոնային տարբերակը կազմեցին և հրատարակության պատրաստեցին Վ. Լ. Խեչոյանը, Մ. Մ. Յավրումյանը, տառատեսակը՝ Ռ. Թարումյանի (Արիան Գրքի).— Եր.։ Յավրուհրատ, 2014.— 110 էջ։

Լևոն Խեչոյանի (1955֊2014) «Խնկի ծառերը» վիպակում փշուր առ փշուր վերակենդանացող հիշողություններով լի պատմություններ են, որոնցում մարդկային պարադոքսի ողջ խորությունը խտացված է ճիշտ ընտրված բառերի մեջ՝ ցույց տալու, թե ինչպես պետք է անցնել «երկրային դժոխքի ոլորաններով ու անեղծ մնալ»։

eISBN 9789939011899

© Լևոն Խեչոյան, 1980

© Յավրուհրատ, 2014

Բոլոր իրավունքները պահպանված են։

Էլեկտրոնային այս հրատարակության ցանկացած ձևով և եղանակով (էլեկտրոնային, մեխանիկական, պատճենահանման, ձայնագրման և այլն) մասնակի կամ ամբողջական վերարտադրությունը, տարածումը կամ պահպանումը որոնողական համակարգերում առանց հրատարակչի գրավոր թույլտվության արգելվում է։

Այս գիրքը նախատեսված է միայն անձնական օգտագործման համար։


Olibanum-Trees by Levon Khechoyan

Copyright © 1980 by Levon Khechoyan

Copyright © 2014 by Yavruhrat Publishing

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without express written permission of the publisher.

This ebook is licensed for your personal enjoyment only.