«Ծիածան եւ նոր տաղեր»

Գրապահարան-ից
Metsarents.jpg
Մեծարենց.png

Հրատարակիչ Հ․ Կօշկարեան

Տպագրութիւն Յ․ Մ․ Սէթեան

1924

Կ․ Պոլիս

Յ․ Մ․ Սէթեան

տպարան, կազմատուն թղթավաճառատուն

թիւ 26