«Մի պտոյտ Ճապոնում»

Գրապահարան-ից

Հեղինակ՝ Հեղինէ Մէլիք֊Հայկազեան

Հրատարակութիւն «Ստ․ Լիսիցեան եւ Ընկ․» Ընկերութիւն

Էլեքտրաշարժ տպարան «Հերմէս» ընկեր․, Մադաթեան փողոց 15. 1905


Կարդալ առցանց՝ Մի պտոյտ Ճապոնում