«Նմուշներ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդական բանահյուսությունից»

Գրապահարան-ից