Changes

Ֆյոդոր Դոստոևսկի

No change in size, 05:47, 4 Փետրվարի 2015
Ծովիկ տեղափոխեց էջը «[[Ֆյոդոր Դոստոեւսկի]]»-ից «[[Ֆյոդոր Դոստոևսկի]]»: «և» կիրառությունը այսօրվա հայերենի ուղղագրության մեջ
Վստահելի
1318
edits