Տիգրան Գորշ (Տիգրան Ս. Գրիգորյան) (կենսագրություն)

Գրապահարան-ից

Իմաստասեր, իրավաբան (փաստաբան): Փիլիսոփայական կոնցեպցիան՝ բարձրագույն Ես-ի (ինքնա)ճանաչողություն - (ինքն)արարում: