«Ինչ-որ տեղ վերջանում էր հորիզոնը»

Գրապահարան-ից
«Ինչ-որ տեղ վերջանում էր հորիզոնը»

Գյուլնազարյան, Խաժակ Մեսրոպի

Ինչ-որ տեղ վերջանում էր հորիզոնը։ [Վեպ] / Խ. Գյուլնազարյան, խմբ.՝ Հ. Հ. Դանիելյան։ Էլեկտրոնային տարբերակը կազմեցին և հրատարակության պատրաստեցին Ա. Խ. Գյուլնազարյանը, Մ. Մ. Յավրումյանը, Տ. Մ. Գրիգորյանը, Լ. Լ. Սարոյանը, տառատեսակը՝ Ռ. Թարումյանի (Արիան Գրքի)։ Երրորդ, էլեկտրոնային բարելավված հրատարակություն.— Եր.։ Յավրուհրատ, 2014.— 405 էջ։

Արձակագիր, գրականագետ Խաժակ Գյուլնազարյանի (1918-1995) «Ինչ-որ տեղ վերջանում էր հորիզոնը» վեպը Երկրորդ աշխարհամարտի ռազմաճակատային ու գերության տարիների վավերագրություն է ու նվիրում այն մարտիկներին, «որ մնացին Կերչի թերակղզու բզկտված հողում...»։

eISBN 9789939011172

© Խաժակ Գյուլնազարյան, 1966

© Յավրուհրատ, 2014

Բոլոր իրավունքները պահպանված են։

Էլեկտրոնային այս հրատարակության ցանկացած ձևով և եղանակով (էլեկտրոնային, մեխանիկական, պատճենահանման, ձայնագրման և այլն) մասնակի կամ ամբողջական վերարտադրությունը, տարածումը կամ պահպանումը որոնողական համակարգերում առանց հրատարակչի գրավոր թույլտվության արգելվում է։


Where the Horizon Ends by Khazhak Gyulnazaryan

Copyright © 1966 by Khazhak Gyulnazaryan

Copyright © 2014 by Yavruhrat Publishing

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without express written permission of the publisher.