«Մայրիկ»

Գրապահարան-ից

Հեղինակ՝ Անրի Վերնոյ
ֆրանսերենից թարգմանեց Սոֆի Ավագյանը

Կարդալ առցանց՝ Մայրիկ

Երևան, ՛Խորհրդային գրող՛ հրատարակչություն
1989
240 էջ

Ֆրանսահայ հայտնի կինոռեժիսորի ինքնակենսագրական այս գիրքը հուզիչ պատում է ճակատագրի բերումով Ֆրանսիայում ապաստանած հայ ընտանիքի մասին:

Անծանոթ աշխարհի անտարբերության ու սառնության օղակում մի բուռ մարդիկ ապավինում են իրենց անսահման աշխատասիրությանը և բարությանը, դրանով իսկ նվաճում վերապրելու իրենց իրավունքը:


Խմբ. վարիչ՝ Վ. Հ. Բաբայան
Խմբ.՝ Գ.Գ. Հովսեփյան
Նկարիչ՝ Հ.Մ. Ծատուրյան
Գեղ. խմբագիր՝ Հ.Ս. Մալխասյան
Տեխ. խմբագիր՝ Ա.Հ. Սևոյան
Վերստուգող սրբագրիչ՝ Օ.Ղ. Թերզյան