«Պահապանները»

Գրապահարան-ից
Պահապանները

Հեղինակ՝ Ջոն Ռոնալդ Ռուել Թոլքին
«Արեւիկ» հրատարակչություն
Երեւան
1989


Թարգմանիչ՝
Էմմա Մակարյան
Կարդալ առցանց՝ Պահապանները

Գրական֊գեղարվեստական հրատարակություն
Ջոն Ռոնալդ Ռուել Թոլքին
ՊԱՀԱՊԱՆՆԵՐԸ
Հեքիաթ֊վիպակ
Դպրոցական միջին եւ բարձր տարիքի համար

Խմբագրության վարիչ՝ Գ․ Ս․ Օհանյան
Խմբագիր՝ Ջ․ Մ․ Ղազարյան
Նկարիչ՝ Տ․ Ս․ Մանգասարյան
Գեղ․ խմբագիր՝ Խ․ Զ․ Հակոբյան
Տեխ․ խմբագիր՝ Ա․ Վ․ Հովհաննիսյան
Վերստուգող սրբագրիչ՝ Ա․ Ս․ Համզյան

Հանձնված է շարվածքի 23.08.89 թ․։
Ստորագրված է տպագրության 09.12.89թ․։
Չափսը՝ 60x84 1/16։
Թուղթ՝ տպագր․ №2։
Տառատեսակ՝ «Գրքի սովորական»։
Տպագրություն՝ բարձր։
26,04 պայմ. տպ. մամ., 24,73 հրատ․ մամ․։
Տպաքանաք՝ 20000։
Պատվեր՝ 2455։
Գինը՝ 1ռ․ 10 կոպ․

«Արեւիկ» հրատարակչություն, Երևան ― 9, Տերյան 91։
ՀԽՍՀ հրատարակչությունների, պոլիգրաֆիայի
և գրքի առեւտրի գործերի պետական կոմիտեի
№1 տպարան

Երևան, Ալավերդյան փող․ №65։