«Վերջին հանդիպում»

Գրապահարան-ից

Վերջին հանդիպում
Իլֆ եւ Պետրով
Հայպետհրատ
Երեւան
1963
Շարք՝ Պատմվածքներ XX դար
Թարգմանիչ․ Արտաշես Քալանթարյան

Վերջին հանդիպումԽմբագիր՝ Հ․ Հ․ Դանիելյան
Ձեւավորումը՝ Ա․ Բոյաջյանի եւ Ե․ Գրիգորյանի
Գեղ․ խմբագիր՝ Վ․ Մանդակունի
Տեխ․ խմբագիր՝ Վ․ Եգանյան
Վերստուգող սրբագրիչ՝ Ա․ Աբրահամյան

Պատվեր 1239
Տիրաժ 15000
Հանձնված է արտադրության 25/111―1963 թ․։
Ստորագրված է տպագրության 14/X―1963 թ․։

ՀՍՍՌ կուլտուրայի մինիստրության հրատարակչությունների եւ պոլիգրաֆ արդյունաբերության գլխավոր վարչության № 1 տպարան, Երեւան, Ալավերդյան փող․ № 65։