Changes

Ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

5 bytes removed, 13:00, 25 Հոկտեմբերի 2021
|հեղինակ = [[Տիգրան Գորշ (Տիգրան Գրիգորյան)]]
|աղբյուր = [https://tigran-gorsh.blogspot.com/] |աղբյուր = [https://tigran-gorshtgorsh.blogspotwordpress.com/]
Տիգրան Գորշ (2019)։ Ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ (գիրք II - Թեոսոֆիա)։ Երևան: Ասողիկ։ ISBN 978-9939-50-455-1
88
edits