Ստեփան Զորյան

Գրապահարան-ից

Հեղինակներ Զ

Ստեփան Զորյան

(Սեպտեմբեր 15, 1889, ք.Ղարաքիլիսա (այժմ՝ Վանաձոր) - Հոկտեմբեր 14, 1967, Երևան)

Երկերի ժողովածու 12 հատորով

Հատոր առաջին

 • Ստեփան Զորյան - Ս. Աղաբաբյան
 • Ինքնակենսագրական նոթեր - Ստեփան Զորյան
 • Տխուր մարդիկ
  • Բարեկամներ
  • Ձմռան գիշեր
  • Շաքարաման
  • Մանուկներ
  • Մայթերի վրա
  • Օրիորդ Մարիամը
  • Կամաց խոսեք...
  • Ճաշ
  • Փորձանք
  • Հոգաբարձուն
  • Վերակացուն
  • Կասկած
  • «Ջերմաչափը»
  • Կատակ
  • Վճռական մարդը
  • Հանցանք ու պատիժ
  • Հայր Սիմոնը
  • Պրոպոս
 • Ցանկապատ
  • Երկաթուղին
  • Հանեսը
  • Սատանա
  • Գիքո ապերը
  • Հրեշտակը
  • Տնօրհնեք
  • Տեր-Հայրապետը
  • Ծեծի օգուտը
  • Սուտը
  • Գանձ
  • Ժամկոչ Անտոնը
  • Ինժեների մայրը
  • Ղաչաղանը
  • Ցանկապատ
 • Խնձորի այգին
  • Սպիտակ տան բնակիչները
  • Պապ ու թոռը
  • Անհայտ թելեր
  • Գաղտնիք
  • Ծեր Սոսին
  • Շուշանը
  • Անիծած ձորը
  • Ծովանը
  • Անտառում
  • Խնձորի այգին
 • Ծանոթագրություններ

Հատոր երկրորդ

Հատոր երրորդ

 • Հռոմեական
  • Կայոս Գրասոս
  • Էպոնիա
  • Դեցի Մունդոս
 • Կապիտան Երամ
  • Առաջին հանդիպում
  • Երկրորդ հանդիպում
  • Երրորդ հանդիպում
 • Մի կյանքի պատմություն
  • Նախերգանք
  • Առաջին գիրք
   • Մեր տունը
   • Բաժանք
   • Վրեժխնդրություն
   • Առաջին սե՞ր
   • Առաջին վիշտ
   • Զաքար վարժապետի դպրոցը
   • Ռուսաց դպրոց
   • Տավարած
   • Նորից դպրոցում
   • Նիկոլայ Պետրովիչ
   • Լիդա Լվովնա
   • Տեր-Գյուտը
   • Ավղանիստան
   • Մանուշի նշանը
   • Երկրորդ քաջագործություն
   • Քննություններ և Գոգոլներ
   • Օրերը
   • Տասնհինգերորդ գծամասի գրասենյակը
   • Ահավոր գիշեր և անծանոթ տեղեր
   • Դեպի անհայտ հեռուն
  • Երկրորդ գիրք
   • Ճեմարանցին
   • Քեռի Շամիրը
   • Նոր ծանոթներ
   • Մեր պարապմունքները
   • Հին ընկերներ և նոր վիշտ
   • Փաստաբանի մոտ
   • Խորհրդավոր հարևան
   • Վանքի բակում
   • Հրավերք
   • Ծանր օրեր
   • Նոր աշխարհ
   • Մեր գաղտնիքները
   • Գաղտնի ժողով
   • Միջադեպ
   • Գարասը
   • Ձեռագիրը
   • «Հայրդ հիվանդ է, արի»
   • Մայիսի մեկը
   • Նոր անակնկալ
   • Դժվար ձեռնարկություն
  • Հավելված։ Ժամագործի մոտ
 • Ծանոթագրություններ

Հատոր չորրորդ

Հատոր հինգերորդ

Հատոր վեցերորդ

Հատոր յոթերորդ

Հատոր ութերորդ

Հատոր իններորդ

Հատոր տասներորդ

Հատոր տասնմեկերորդ

Հատոր տասներկուերորդ