Օգնություն:Տեքստերի ավելացում

Գրապահարան-ից
Ներածություն | Ընթերցում | Խմբագրում | Տեքստերի ավելացում | Պատկերների ավելացում | Այլ օգնություն

Խնդրում ենք ծանոթացեք վերևում բերված այլ օգնության էջերին մինչև նոր տեքստ ավելացնելը։

Նոր տեքստերի ավելացում

Տեքստ ավելացնելուց առաջ նկատառումներ

Նոր տեքստ ավելացնելուց առաջ խնդրում ենք ծանոթանալ հետևյալ ուղեգծերի հետ։

  • Գրապահարանում կարող են ավելացվել միայն հայերեն տեքստեր։ Եթե այն հայերեն չէ։
  • Համոզվեք որ տեքստը պարզտեքստ է (ինչպես օգտագործվում է համացանցային աղբյուրներում)։ Մի ավելացրեք տեստը արտաքին տեքստային պրոցեսսորի ձևաչափված տեքստ (օրինակ՝ Microsoft Word ծրագրում ձևաչափված տեքստ), քանի որ ձևաչափման կոդերը տարբերվում են այստեղ օգտագործվողներից։
  • Ստուգեք հեղինակային իրավունքների կարգավիճակը։ Տեքստը պետք է թողարկված լինի Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license համաչափ լիցենզիայի ներքո կամ լինի հանրային սեփականություն և պետք է թույլատրի հետագա կոմերցիոն և ոչ-կոմերցիոն տարածում։