«Ոսկե կիրճը»

Գրապահարան-ից
Ոսկե կիրճը, Ջեկ Լոնդոն

Հեղինակ՝ Ջեկ Լոնդոն

կարդալ առցանց՝ Ոսկե կիրճը

Ներբեռնել որպես եՓաբ - Քինդլ Մոբի - ՅԱՎՐՈՒՀՐԱՏ հրատարակչություն


ՀՏԴ 820 (73)
ԳՄԴ 84.7 ԱՄՆ

Լոնդոն, Ջեկ
Ոսկե կիրճը։ [Պատմվածք] / Ջ. Լոնդոն; Թարգմ. ռուս.՝ Հ. Զարյան; Խմբ.՝ Ա. Ղուկասյան.— Երևան: Հայպետհրատ, Լավագույն պատմվածքի մատենաշար, 1962.— 38 էջ; 15 սմ։

«Ոսկե կիրճը» ամերիկացի գրող Ջեկ Լոնդոնի (1876֊1916) «ոսկու տենդի» թեմայով պատմվածքների շարքից է։ Ինչպես և այս շրջանի մյուս պատմվածքներում, գլխավոր թեման այստեղ ոչ թե պայքարն է ոսկու համար, այլ մարդու մեջ մարդկայինը, կյանքի նկատմամբ սերը պահելու ձգտումը: