Ջեկ Լոնդոն

Գրապահարան-ից
Ջեկ Լոնդոն

Հեղինակներ Լ

Ջեկ Լոնդոն

(1876 հունվարի 12 - 1916 նոյեմբերի 22)

Երկերի ժողովածու 12 հատորով

Խմբագրական կոլեգիա․ Արամ Բուդաղյան, Խաչիկ Հրաչյան, Կարեն Սիմոնյան


Հատոր առաջին

«Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1965 թ․։

Հատոր երկրորդ

«Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1965 թ․։


Հատոր երրորդ

«Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1965 թ․։

  • Խաղը ― թարգմ․ Շ․ Գրիգորյան


Հատոր չորրորդ

«Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1966 թ․։


Հատոր հինգերորդ

«Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1966 թ․։

Հատոր վեցերորդ

«Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1966 թ․։


Հատոր յոթերորդ

«Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1967 թ․։


Հատոր ութերորդ

«Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1968 թ․։


Հատոր իններորդ

«Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1969 թ․։


Հատոր տասներորդ

«Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1970 թ․։


Հատոր տասնմեկերորդ

«Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1972 թ․։

Հատոր տասներկուերորդ

«Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1975 թ․։