Աբջիզ

Գրապահարան-ից

Հեղինակներ Ա

Աբջիզ

( - )
Աբջի պարսկերէն նշանակում է «քուրօ». այն պարսկական երաժշտական խումբ է Շւէդիայից, որի անունը նշանակում է «քուրօզ»՝ քուրօներ: Ոճը պոպ ռոք և ռեգէյ և դրանց խառնուրդներ են և վոկալիստները Սաֆուրա և Մելոդի Սաֆաւի անունով քոյրերն են: Որոշ երգերը պարունակում են աւանդական պարսկական մշակոյթը քննադատող տարրեր՝ երբեմն երգիծանքի միջոցով:
Երգի բառեր