Changes

Խառնարան

Ավելացվել է 1 բայտ, 12:46, 19 Դեկտեմբերի 2015
ԽԱՌՆԱՐԱՆ - խոհափիլիսոփայական մտքերի ժողովածու:
Հեղ.` ՏԻԳՐԱՆ ՍՏԵՓԱՆԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ /ծնվ. 06.մայիս.1985թ./իրավաբան/փաստաբան : Աջակիցներ. սրբագրման` Նառա Խոստեղյան խմբագրման և տպագրման` Անուշիկ Հարությունյան
Գրիգորյան Տիգրան Ստեփանի Գ 888 Խառնարան / Տ. Ս. Գրիգորյան. – Եր.: Ասողիկ, 2015. - , էջ: Գրքույկի մասին` Սեր առ իմաստնություն / ինչը նաև կենսակերպ է, գուցե միայն ու ինքնին հենց դա է և ուրիշ ոչինչ/: ՀՏԴ 1/14 ԳՄԴ 87 ISBN 978-9939-50-301-1 © Տ. Գրիգորյան, 2015
93
edits