Changes

Քսան հազար լյո ջրի տակ

No change in size, 13:23, 11 Հուլիսի 2016
/* Գլուխ իններորդ։ Նեդ Լենդը վրդովված է */
Կոնսելը փորձում էր ազատել կանադացու զոհին, որ արդեն խեղդված էր կիսով չափ, ես էլ պատրաստվում էի իմ ջանքերը միացնել Կոնսելի ջանքերին, երբ հանկարծ տեղումս քարացա, լսելով հետևյալ ֆրանսերեն խոսքերը.
Հանգստացեք, միստր Լենդ, դուք է՛լ, պարոն պրոֆեսոր։ Խնդրեմ լսեք ինձ։
Վստահելի
1318
edits