Օգնություն:Գլխացանկ

Գրապահարան-ից
Օգնության էջեր

Ներածություն | Ընթերցում | Խմբագրում | Տեքստերի ավելացում | Պատկերների ավելացում | Այլ օգնություն

Օգնության էջերը տրամադրում են ձեռնարկներ, ուսումնական հրահանգներ և ընդհանուր տեղեկատվություն Գրապահարանի մասին, որոնք բաժանված են ըստ ստորև բերված բաժինների։ Եթե դուք նորեկ եկ Գրապահարանում, տեղեկությունների ծավալը կարող է վհատեցնող լինել. Օգնություն: Ներածությունը ներկայացնում է Գրապահարանը նորեկ մասնակիցներին և բացատրում, թե ինչպես ուսումնասիրել, խմբագրել, օգտագործել կայքի առանձնահատկությունները և նոր տեքստեր ավելացնել Գրապահարանում։

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ օգնության էջերը դեռ ավարտուն չեն, հետևաբար կոչ ենք անում ձեզ համբերատար լինել և հարցերի դեպքում չհապաղել դիմել հանրությանը Խորհրդարանի էջում։


Գրապահարանը հայերեն առաջնային աղբյուրների տեքստերի աճող հավաքածու է։ Գրապահարանում տեղադրվող տեքստերը պետք է լինեն հայերենով։ Գրապահարանի տեքստերի մեծ մասը պատկանում է հանրային սեփականությանը և պաշտպանված չէ որևէ հեղինակային իրավունքով կամ լիցենզիայով։ Սակայն որոշ տեքստեր կարող են պաշտպանված լինել հեղինակային իրավունքներով և թողարկված GNU Ազատ Փաստաթղթերի Լիցենզիայի ներքո։

Հղում Նկարագրություն
Ընդհանուր ներածություն Բացատրում է, թե ինչ է Գրապահարանը, և կրճատ ներկայացնում խմբագիրներին հասանելի գործիքները։
Գրապահարանի ընթերցումը և օգտագործումը Զանազան գործիքներ, որոնք հեշտացնում են գործեր փնտրելն ու փոփոխություններին հետևելը։
Վիքիդարանի խմբագրում Նկարագրում է ձևաչափման կոդերը։
Նոր տեքստերի ավելացում Նկարագրում է ձևաչափման և ընդգրկման կանոնակարգերը։
Պատկերների ավելացում Բացատրում է պատկերների վերբեռնման գործընթացը և էջերում պատկերների փակցման եղանակները։
Կատեգորավորում Օգնում է մասնակիցներին որոշել, թե որ կատեգորիային է պատկանում որևէ գործ։